U zoekt een betrouwbare professional met veel ervaring bij de overheid? Een adviseur die zijn afspraken nakomt? Iemand die teamleden zo aanstuurt dat zij weten wat van hen wordt verwacht? Aangenaam: Frank Arets, uw analytisch adviseur met inlevingsvermogen en kennis van het publieke domein.

Als geen ander ken ik de complexiteit en het spanningsveld van het politiek-bestuurlijke speelveld. Aan wensen en ambities geen gebrek, maar werkelijk (budgettair) realiseerbare oplossingen zijn geen sinecure. De vele (uiteenlopende) belangen, procedures en regels maken het soms dat oplossingen niet meteen voor de hand liggen. Ik zie juist een uitdaging om naar die oplossingen te zoeken. Sterker nog, ik werk altijd verschillende scenario’s uit, zodat er altijd een keuze is. Ik maak ook inzichtelijk wat de gevolgen van die keuzes zijn. Als u duidelijk voor ogen heeft wat de gevolgen zijn, is kiezen niet moeilijk.

Als geen ander ken ik de complexiteit en het spanningsveld van het politiek-bestuurlijke speelveld. Aan wensen en ambities geen gebrek, maar werkelijk (budgettair) realiseerbare oplossingen zijn geen sinecure. De vele (uiteenlopende) belangen, procedures en regels maken het soms dat oplossingen niet meteen voor de hand

liggen. Ik zie juist een uitdaging om naar die oplossingen te zoeken. Sterker nog, ik werk altijd verschillende scenario’s uit, zodat er altijd een keuze is. Ik maak ook inzichtelijk wat de gevolgen van die keuzes zijn. Als u duidelijk voor ogen heeft wat de gevolgen zijn, is kiezen niet moeilijk.

Diensten

Bedrijf, vereniging of stichting verbinden met gemeente

Communicatie met de gemeente kan lastig zijn. Ik vervul de brugfunctie tussen vereniging of bedrijf en gemeente.

ondersteuning en interim-management

Het sociale en fysieke domein van de gemeente kennen geen geheimen voor me, net als de bedrijfsvoering.

Samenstelling, coaching en begeleiding teams

De samenstelling van een team is de belangrijkste succesfactor voor het resultaat. Laat mij je daarbij helpen.

Dank je wel voor:

_

je collega’s van de gemeente Beekdaelen